Ideal Construction
Bazojmë gjithçka tek profesionalizmi dhe tek standardet më të larta etike dhe të cilësisë së ndërtimit në Shqipëri.
Eyes of Tirana
Ndodhet në zemrën e kryeqytetit dhe është një nga projektet më ambicioze të Masterplanit për Tiranën.
Teknologjia
Ideal Construction nxit inovacionin nëpërmjet përqafimit dhe zhvillimit të teknologjive të reja.
Galeria
Situatë urbane dhe arkitektonike nëpërmjet ndërveprimit të disa formave gjeometrike në trajtë kuboide.
Kontaktoni
Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi të na kontaktoni dhe stafi ynë do i përgjigjet të gjitha pyetjeve tuaja.

Eyes of Tirana
Ndodhet në qendër të kryeqytetit dhe
është një nga projektet më ambicioze
të Masterplanit për Tiranën.